Sonraki

Önceki

Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Soçi Bildirgesi


Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Soçi Bildirgesi

Üyesi bulunduğumuz Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun da bir parçası olduğu Dünya Çerkes Birliği, Rusya Federasyonu içinde ve uluslararası düzlemde Çarlık Rusyasının 19. yüzyılda Kafkasya'da Çerkeslere soykırım uyguladığının kabul edilmesi ve buna istinaden Çerkeslere sürgün halk statüsü verilmesi yönünde talep ve girişimlerde bulunmuş, bu talepler doğrultusunda hem yerel Kafkas Cumhuriyetleri'nde hem de UNPO (Temsil Edilmeyen Halklar ve Uluslar Örgütü)’da, konuyla ilgili kararlar alınmıştır.

 

İlgili UNPO kararı şöyledir:

 

Temsil Edilmeyen Halklar ve Uluslar Örgütü
5. Genel Kurul
5. Oturum
Otepaa, 15-19 Temmuz 1997
Genel Kurul Kararı 1

 

Genel Kurul,

Dünya Çerkes Birliği temsilcisinin Çerkeslerin bir kısmının Rus-Kafkas Savaşları'nda imha edildiği ve sağ kalanların %90'ının Türkiye, Ürdün ve Suriye'ye sürgün edildiği; Ulusun uzun bir süre soykırım ile karşı karşıya kaldığı; Gurbette yaşayan Çerkeslerin kendi dil, kültür ve kimliklerini korumada zorluk çektiği; konusundaki raporunu dinlemiştir.

 

Bu nedenle UNPO,

Rusya Federasyonu ve uluslararası topluluğa, 19. yüzyılda Çerkes ulusuna soykırım yapıldığını kabul etmeleri ve Çerkes halkına sürgün ulus statüsü verilmesi çağrısını yapar. Rusya Federasyonu'na, Çerkeslerin hem Rusya, hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlık hakkı verilmesi çağrısını yapar. Rusya Federasyonu'na, Çerkes halkının kendi tarihsel topraklarına dönebilme garantisi vermesi çağrısını yapar.


 

Bu noktadan hareketle Çerkes Derneği Yönetim Kurulu, Rusya'nın Soçi Olimpiyatları’nın yapılacağı bölgede yaşamış olan ve büyük bir soykırım ve sürgüne tâbi tutulan biz Çerkeslerin konuyla ilgili özel konumunu ve bütün hassasiyetlerini görmezden gelerek, adeta hiçbir şey olmamışçasına, Çerkesleri yok sayan bir tavırla bu olimpiyatları yürütmek istemesini kabul edilemez görmektedir.

 

Soçi, Çerkeslerin tarihsel vatanının bir parçasıdır. Bu topraklarda Adige-Abhaz-Wubıhlar bir arada yaşamış, bu toprakları canları pahasına savunmuş ve 21 Mayıs 1864 tarihinde, tam olarak 2014 olimpiyatların yapılacağı yer olan Kbaada (Krasnaya Polyana) vadisinde Rus ordusunun bir resmi geçidiyle ilan edildiği üzere Çerkeslerden tamamen arındırılmıştır.  Bu arındırma süreci bir sürgün ve soykırım sürecidir.

 

Rusya 2014 Kış Olimpiyatları hazırlık sürecinde Çerkeslerin bu sürgün ve soykırımının üzerine bir perde çekmeye, hiç yaşanmamış izlenimi yaratmaya çalışmakta ve Çerkeslerin uğradığı tarihi haksızlığı dünya kamuoyundan uzak tutmaya çalışmaktadır.

 

Çerkes Derneği 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarının gerçekleştirilmesine, toplumsal belleklerinden halen silinmemiş ve Çerkesler var olduğu sürece de silinmeyecek olan büyük bir sürgün ve soykırımla biten bir savaşa son noktanın koyulduğu topraklarda, yine Çerkeslere rağmen, bir dayatmayla, oldubittiyle gerçekleştirilmesine karşıdır.

 

Dolayısıyla, ulusal ve uluslararası platformda ve konuyla ilgili her türlü sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde Soçi Olimpiyatları'na karşı tavır geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yaparken, hâlihazırda kendi çıkarları doğrultusunda konuyla ilgili konum almış olan Gürcistan, Amerika ve Rusya gibi uluslararası aktörlerin yine kendi çıkarları doğrultusunda özellikle Abhazya-Gürcistan-Rusya ilişkileri üzerinden yürüttükleri ve yürütmeye çalıştıkları politikaların Çerkesler aleyhine sonuçlanmaması için de sürecin çok iyi izlenmesi ve yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

Çerkes Derneği Yönetim Kurulu

12119 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: