ÇERKES DERNEĞİ RESMİ WEB SAYFASI

Yönetim Kurulu

Bizler, yıllardır Ankara Çerkes Derneği’nde ve diasporadaki diğer derneklerde görev almış, bu toplumun içinde büyümüş, toplumun sorunlarını dert edinmiş ve bu sorunlara çözüm bulmak için uğraş veren insanlarız. “Bir tohumla başlar her şey” sloganı ile çıktığımız bu yolda bir kadro hareketi olan JILE grubu olarak 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen 35. Olağan Genel Kurul’da 502 geçerli oyun 339’unu alarak üyelerimizin büyük desteğiyle derneğimizin yönetim kuruluna seçildik.

Çerkes kimliğinin evrensel ve insani değerlerle geleceğe taşınması gerektiğine inanan ve yüzünü her zaman anavatana dönük tutan bizler, derneğimizin kurumsal ve idari işleyiş açısından yeni bir anlayışa ve değişime ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda, şeffaflık, katılımcılık,  sosyal dernekçilik, toplumsal ve çevresel duyarlılık ve çoğulculuk ilkelerimize bağlı kalarak derneğimizin yaşadığı yapısal sorunların kurumsallık esaslı çözümlerle bertaraf edileceğine inanıyoruz.

Bizler, ilke edindiğimiz ve hayata geçirmeyi planladığımız faaliyetlerin destek verildiği takdirde birçoğunu başarabileceğimize inanıyoruz. Derneğimizin modern ve kurumsal bir yönetim anlayışı ile yönetilmesi, toplumsal ve siyasi meselelerin objektif olarak ele alınması, Kafkasya’daki insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir tutum sergilenmesi, farklı kesimler arasındaki iletişimin artırılması, fikir üreten, yenilikçi genç kitlenin derneğimizde aktif bir rol alması ve fikirsel söylemler üretilmesi yönetim kurulumuzun başlıca amaç ve ilkeleri arasında yer almaktadır.

Gelin hep beraber, toplumun tüm taleplerine cevap veren; çocukların, gençlerin ve büyüklerin bir arada anadilimizi, kültürümüzü ve toplumsal değerlerimizi yaşatabileceği; aynı zamanda siyasi ve toplumsal meselelere duyarlı, kimlik bilinci yüksek, düşüncesi özgür, eşitlikçi ve sosyal bir dernek inşa edelim.

                                                                                                                                                                                                               Çerkes Derneği Yönetim Kurulu

  

 

YÖNETİM İLKELERİMİZ

  

Şeffaflık


Bu ilke ile derneğimizin tüm görüşmelerinin ve neticelerinin kamuoyu ile paylaşılması, mali ve idari tabloların belirli periyotlarla üyelere açıklanması, çalışma grupları ve komisyonlar ile yönetim kurulunun ilişkisinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Katılımcılık


Toplumun tüm kesimlerinin derneğe aidiyet duygusu hissetmesi için karar alma mekanizmalarında beraber hareket edilmesi, görev ve sorumlulukların sadece yönetim kurulu üyeleriyle değil oluşturulacak komisyon ve çalışma grupları da dahil tüm üyelerle paylaştırılması amaçlanmaktadır.

Sosyal Dernekçilik


İnsani değerlerin yönetim anlayışımızın bir parçası haline gelmesi temennisiyle derneğe aktif katılım sağlayan ve emek veren öğrencilerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi, Türkiye’de ve diasporadaki ihtiyaç sahiplerine yapılacak olan yardım kampanyalarının düzenlenmesini hedefliyoruz.

Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık


Çerkes halkının toplumsal çıkarlarının en iyi şekilde savunulması sağlanarak anavatanda, Türkiye’de ve diğer diaspora ülkelerindeki insan hakları ihlallerine ve toplumsal olaylara sessiz kalınmaması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra çevre dostu etkinliklerin yürütülmesi ve dernek üyelerimizin farkındalığını arttırmak amacıyla çevre bilinci aşılayacak faaliyetlerin de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Çoğulculuk


Yönetim kurulumuz, dernek üyelerinin istek ve taleplerini yerine getirirken çoğunluğun isteklerinin yanında azınlığın sesine de her zaman kulak verir. 

 

  

YÖNETİM KURULU

 

   Jılokue Bislan JALOUQA - Genel Başkan


Ürdün’ün başkenti Amman şehrinden olan 1989 doğumlu Jılokue Bislan JALOUQA, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ürdün Büyükelçiliği’nde Medya ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışmaktadır. İyi derecede Adıgece, ileri derecede Arapça, Türkçe ve İngilizce bilmektedir. Ürdün’de kurulan Nart Tv’nin kurucu kadrosunda yer alan JALOUQA, 2011-2012 ve 2014-2015 yılları arasında Ankara Çerkes Derneği’nde Gençlik Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş, aynı dönemlerde Dimak dergisi kuruculuğu ve editörlüğünü yapmıştır. 2016-2017 yılları arasında Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Bislan JALOUQA, 2018 yılından itibaren Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAFDAV) Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

   Turkav Erhan ESEN - Genel Başkan Yardımcısı


Düzce’nin Arapçiftliği (Şapsığhable) köyünden olan 1987 doğumlu Turkav Erhan ESEN, Adıgelerin Şapsığ boyundandır. Adıgey Cumhuriyeti Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Şu anda özel bir şirkette Kıdemli Uzman olarak çalışmaktadır. Orta seviyede Adıgece ve ileri seviyede Rusça bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde mızıka kursu eğitmenliği ve sözlü tercümanlık desteğinde bulunmuştur. BADİN Müzik Grubu ve JIU Müzik Grubu’nda Şıkepşinao ve Voredao olarak görev almıştır.

  

   Cadır Şamil KELEŞ - Genel Sekreter


Çorum Alaca’ya bağlı Gökören (Bzagoakıt) köyünden olan 1985 doğumlu Cadır Şamil KELEŞ, Abazaların Aşkaruva boyundandır. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında Kayseri’de kamu avukatı olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Ankara’da bir kamu kuruluşunda avukat olarak görevine devam etmektedir. Orta seviyede İngilizce, başlangıç seviyesinde Abazaca bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Gençlik Komisyonu’nda, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) bünyesinde Mülteci Komisyonu’nda, İzmir Çerkes Kültür Derneği bünyesinde Gençlik Komisyonu ve SİND Kafkas Halk Dansları Topluluğu’nda görev almıştır.

  

   Şakh Hakan CANBEK - Genel Sayman


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Büyükkabaktepe (Tambihable) köyünden olan 1988 doğumlu Şakh Hakan Canbek, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Erciyes Üniversitesi Fizik Bölümü’nden ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. İyi derecede Adıgece bilen CANBEK, şu an özel bir şirkette Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde Maze Müzik Grubu, Aşemez Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Komisyonu ve Tiyatro Ekibi’nde görev almıştır.

  

   Andruhuay Melek ERTAN Eğitim ve Teşkilat Sekreteri


Düzce’nin Köprübaşı Ömerefendi (Hacemziye) köyünden olan 1969 doğumlu Andruhuay Melek ERTAN, Adıgelerin Abzeh boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilaç sektörü üzerine Bölge Müdürlüğü yapmıştır. Şu anda özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ERTAN, orta seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Adıgece bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Elbruz Halk Dansları Topluluğu ve Gençlik Komisyonunda yer aldıktan sonra 1994-1995 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

  

   Huran Feriha KANKOÇ - Üye


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Aşağıkızılçevlik (Mekeney) köyünden olan 1961 doğumlu Huran Feriha KANKOÇ, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olmuştur. Türkiye Elektrik Kurumu’nda bilgi işlem merkezinde çalıştıktan sonra TBMM Kanunlar Müdürlüğü’nde memuriyet hayatına başlamış ve bu kurumdan emekli olmuştur. Şu anda resim sanatı ile ilgilenen ve eserlerinde Çerkes kültürünü yansıtan KANKOÇ; Ankara, Kayseri, Bursa, Tokat ve Eskişehir’de düzenlenen etkinliklerde 3 karma ve 11 kişisel sergi açmıştır. Çerkes sanatçılarla sergi küratörlüğü yapmakta olan Feriha KANKOÇ, Ankara Çerkes Derneği çatısı altında Kadınlar Komisyonunda ve Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Evli ve iki çocuk annesidir. İleri seviyede Adıgece bilmektedir.

  

   Haj Elif ALTUNIŞIK - Üye


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Aşağıborandere (Şeşen Jambotey) köyünden olan 1991 doğumlu Haj Elif ALTUNIŞIK, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Bölümü’nden mezun olmuştur. Orta seviyede Adıgece ve iyi derecede İngilizce bilen ALTUNIŞIK, şu anda bir kamu bankasında çalışmaktadır. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Komisyonu ve Dimak Dergisi’nde görev almıştır. 

  

   Wagaje Özgen ÖZGÜR - Üye


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Dikilitaş (Yınalıkuey) köyünden olan 1986 doğumlu Wagaje Özgen ÖZGÜR, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Selçuk Üniversitesi Turizm İşletme ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İleri seviyede Adıgece ve orta seviyede İngilizce bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Dimak Dergisi ve Nıbjeug Tiyatro Topluluğu’nda yer alan ÖZGÜR, 2010-2011 yılları arasında Gençlik Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

  

   Vındıj İrem YENER - Üye


Adana Ceyhan’a bağlı Adapınar (Çerkes Karamezar) köyünden olan 1990 doğumlu Vındıj İrem YENER, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. İyi derecede İngilizce bilen YENER, şu anda bir kamu bankasında çalışmaktadır. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Komisyonu, Dimak Dergisi ve Nibjeug Tiyatro Topluluğu’nda görev almıştır.

  

   Hatsuk Ediz POLAT - Yedek Üye 


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Dikilitaş (Yınalıkuey) köyünden olan 1986 doğumlu Hatsuk Ediz POLAT, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İleri seviyede Adıgece bilen POLAT, şu anda bir kamu bankasında çalışmaktadır. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Komisyonu, Dimak Dergisi ve Nibjeug Tiyatro Topluluğu’nda görev almıştır.

  

   Altud Setenay AKMAN - Yedek Üye


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Pazarsu (Anzoreyıj) köyünden olan 1993 doğumlu Altud Setenay AKMAN, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olmuştur. İyi derecede Adıgece ve İngilizce bilen AKMAN, şu anda bir medikal firmasında “kalite sorumlusu” olarak çalışmaktadır. İstanbul Kafkas Kültür Derneği bünyesinde Mazenef Halk Dansları Topluluğu, İKKD Genç ve İKKD Sinema Kulübü’nde görev almıştır. 

  

   Yunus Emre TURHAN - Yedek Üye


Yozgat Sarıkaya’ya bağlı Kargalık köyünden olan 1997 doğumlu Hagur Yunus Emre TURHAN, Adıgelerin Şapsığ boyundandır.  Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. Orta seviyede İngilizce bilmekte olan TURHAN, şu anda özel bir şirkette çalışmaktadır. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Gençlik Komisyonu’nda görev almıştır. 

  

   Kip Beyza Pınar KİP - Yedek Üye


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Dikilitaş (Yınalıkuey) köyünden olan 1998 doğumlu Kip Beyza Pınar Kip, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olmuştur. Orta seviyede Adıgece ve İngilizce bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Gençlik Komisyonu ve Xame Xeuk Dergisi'nde görev almıştır. 

  

   Ageça Taha BAYGÜNEŞ - Yedek Üye


Sivas Yıldızeli’ne bağlı Bulamur köyünden olan 1985 doğumlu Ageça Taha Baygüneş, Abazaların Aşkaruva boyundandır. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. İyi derecede Rusça ve İngilizce, orta derecede Abazaca ve başlangıç seviyesinde Adıgece bilmektedir. Şu anda özel bir şirkette İhracat Uzmanı olarak çalışmaktadır. Geri dönüşçü olarak 4 yıl yaşadığı Abhazya'da, 2 yıl Abhazya Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon bölümünde çalışan BAYGÜNEŞ, Ankara Çerkes Derneği bünyesinde Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Nibjeug Tiyatro Topluluğu, Ğuaze Dergisi, Gençlik Komisyonu ve Ekip Komisyonu’nda görev almıştır. 

 


 

jile

30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen 35. Olağan Genel Kurul'da seçilen dernek kurulları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

  

DENETLEME KURULU


Asil Üyeler

1. Mahir Nazlıer

2. Funda Çağırmaz

3. Murat Kerim Ertan

 

Yedek Üyeler

1. Terkul Çetinkaya

2. Altuğ Kızıltuğ

3. Ayşe Erbay

DİSİPLİN KURULU


Asil Üyeler

1. İlhan Ageça

2. Hayri Kazbek

3. Nalan Kozok Ertan

4. Turgay Altındal

5. Ümit Akkaya

6. Berduk Tarkay

7. Fatih Coşkun

 

Yedek Üyeler

1. Çağlan Erpek

2. Merve Maze Zabun

3. Hilmi Şengül

4. Sümeyye Tetik

5. Nart Can Esen

KAFFED DELEGELERİ


1. Zafer Sürer

2. Hatice Duman

3. Muzaffer Dinçer

4. Melek Ertan

5. Bislan Jalouqa

6. Feriha Kankoç

7. Tarkan Eyerci

8. Funda Çağırmaz

9. Murat Özden

10. Nesij Yançatoral Akkaya

11. Erhan Esen

12. İrem Yener

13. Şamil Keleş

14. Elif Altunışık

15. Murat Kerim Ertan

16. Setenay Akman

17. Ümit Akkaya

18. Özgen Özgür

19. Taha Baygüneş

20. Hakan Canbek

21. Sinan Enes

22. Beyza Pınar Kip

23. Ediz Polat

24. Melih Aykan

25. Yunus Emre Turhan

ONUR KURULU


1. Aslan Arı

2. Ata Katı

3. İsmet Boran

4. Muhittin Ünal

5. Fahri Huvaj

6. Saim Tuc

7. Hikmet Arslan

8. Cihan Candemir

9. Şengül Yançatoral

10. Cankat Devrim

11. Yahya Gış

12. Hikmet Kandemir

13. Naci Şimşek

14. Rauf Bozkurt

15. Ersin Aşan

16. Ragıp Doğu

17. Gökhan Öğün

18. Aytek Kubat

19. Necla Dinçer

20. İlhan Ageça

21. Nebi Boybek

22. M. Emin Kaynar

23. Bislan Salih Hurmi

24. Erdem Ünlü Çetinkaya

25. Sami Bursa

26. Ertuğrul Altıok

27. Reşat Sungur

28. Ruşen Demir

29. Münevver Aykaç

30. Mustafa Demir

31. Durmuş Akkaya

32. Refik Karaçay

 

 
3WTURK CMS v8.3.1