Çerkes Derneği I Anasayfa

 • +90(312) 222 8590
 • +90(541) 404 1864
 • [protected email address]

Yönetim Kurulu

Saygıdeğer büyüklerimiz, Sayın Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurulumuzu şereflendiren siz değerli hazirun…

Kuruluşundan bu yana, Çerkes kültürünün her anlamda yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gayesiyle çalışmalarını sürdüren, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Ankara Çerkes Derneğinin 37. Olağan Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.

Konuşmamızın başında, 6 Şubat’ta ardı ardına yaşanan deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Depremin canımızı yaktığı, canlarımızı aldığı doğrudur, ancak biz Çerkesler örnek gösterilecek bir özveri ve duyarlılıkla âdeta sıfırdan inşa edilen hayatlar için elimizden geleni yaparak birliğimizi ve beraberliğimizi korumaya çalıştık. Bizler de, ailesi ve yakın akrabaları deprem mağduru olanlar olarak böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Ankara Çerkes Derneğinin Yönetim Kuruluna ekip arkadaşlarımızla birlikte aday olmamızın amacı, geleneksel kültür değerlerimize sahip çıkarak bunları genç nesillere yeni bir vizyonla aktarabilmektir. Gayemiz, mevcut dernek yönetiminin yakaladığı başarıyı devam ettirebilmek, yorulan arkadaşlarımızdan devralacağımız bayrağı bizden sonraki arkadaşlara da aynı başarıyla teslim edebilmek olacaktır.

Değerli Başkanımız Bislan JALOUQA ve ekip arkadaşları, 4 yıl gibi uzun bir süre yönetimde kalarak halkımız ve derneğimiz için kıymetli işlere imza atmıştır. Bu yönetimin başarılı çalışmaları herkes tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir. Sayın JALOUQA ve değerli Yönetim Kurulu Üyeleri görevde oldukları süre içerisinde, pandemi ve 6 Şubat depremi başta olmak üzere pek çok zorlukla uğraşmıştır. Bilhassa pandemi sürecinde neredeyse 2 yıl kapalı kalan Derneğimizi ayakta tutmak için üstün bir çaba göstermiş, bu konudaki başarılarını da ortaya koymuşlardır. Başkanımız Bislan JALOUQA ve ekibini bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine özverili çalışmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz.

Biz bu yola çıkarken toplumumuzda var olan algının aksine kimseden icazet almadık, hiçbir tarafa mensup olmadan ilke ve amaçlarımızı belirledik. Hedefimiz, toplumumuz için yararlı işler yapan herkesi kucaklamaktır, çünkü burası Ankara Çerkes Derneğidir. Her zaman olduğu gibi KAFFED’in kalbi burasıdır. Ankara Çerkes Derneği, üyeleri ve aldığı kararlarla Çerkes toplumu için her zaman öncü olmuştur; yönetimi ve üyeleri ile de bir bütündür.

İlkelerimiz “şeffaflık, katılımcılık, toplumsal ve çevresel duyarlılık ve sosyal dernekçilik” ışığında;

 1. Şeffaf bir yönetim anlayışı ile yolumuza devam etmek, 
 2. Yüzümüzün devamlı dönük olması gerektiğine inandığımız ana vatanla  ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda gerekli adımları atmak,
 3. Mevcut yönetimden eğer varsa çeşitli sebeplerle yarım kalan işleri tamamlamak,
 4. Yardımlaşma ve koordinasyon gruplarını daha aktif hâle getirmek,
 5. Pandemi ve deprem gibi zorunlu nedenlerle askıya alınan kültürel faaliyetleri devam ettirmek,
 6. Üyelerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek,
 7. Mevcut komisyonların çalışmalarını destekleyerek görevlerindeki devamlılığı sağlamak, gerekli koşullarda yeni komisyonlar kurmak; bunun yanı sıra hâlihazırda var olan yurt dışı programlarını devam ettirmek,
 8. ÜNİKAF, gençlik ve kadın çalışma programları, burs programları, dil kursları, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi mevcut programları geliştirerek sürdürmek, bununla birlikte ihtiyaca göre yeni programlar hazırlamak,
 9. Çocuklarımızın sosyokültürel gelişimlerini Dernek çatısı altında, “xabze” değerlerimize bağlı bir şekilde geliştirmek için onlara yönelik bir çocuk kulübü oluşturmak, 
 10. Yaşamkent Sosyal Tesislerini konuyla ilgili tecrübelerinden yararlanacağımız kişilerden oluşturulacak bir komisyonla yeniden kullanıma hazır hâle getirip faaliyete geçirmek,
 11. Ülke içinde veya ülke dışındaki ilgili sivil toplum kuruluşları ile süregelen ilişkileri geliştirmek.

Bu ilke ve hedefler doğrultusunda çıktığımız yolda, siz kıymetli hazirunun desteğini alarak görev almak, sizlere ve Ankara Çerkes Derneğine layık olabilmek tek arzumuzdur.

Teşekkür Konuşması

Saygıdeğer büyüklerimiz, kıymetli hazirun…

Ankara Çerkes Derneğinin 37. Olağan Genel Kurulunu şereflendirdiğiniz için hepinize şükranlarımızı sunar; bizleri bu değerli göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederiz. Derneğimizi her zaman daha ileriye götürebilmek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına desteklerinize bundan sonra da ihtiyacımız olacaktır. 

Katılımlarınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                         Çerkes Derneği Yönetim Kurulu

  

YÖNETİM İLKELERİMİZ

  

  Şeffaflık 


Mali tabloların net ve anlaşılır olması.
Alınan kararların gerekçeleriyle birlikte üyelerle paylaşılması.
Yapılan görüşmelerin ve sonuçlarının üyelerle paylaşılması.
Yönetim Kurulu ile çalışma komisyonları arasındaki ilişkilerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi.

  Katılımcılık


Toplumun tüm kesimlerinin derneğe aidiyetlerinin arttırılması.
Üyelerimizin karar alma mekanizmasının içine dahil edilmesi.
Gerekli sorumlulukların ve görevlerin dernek üyelerine paylaştırılması.

  Sosyal Dernekçilik


İnsanın ve insani değerlerin yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi.
Derneğe aktif katılım sağlayan öğrencilere maddi ve manevi desteklerde bulunulması.
Türkiye’de,  Anavatan’da ve diğer diasporalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşılması, gerekirse destek kampanyalarının düzenlenmesi.

  Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık


Halkımızın ‘’Toplumsal Çıkarlarının’’ en iyi şekilde savunulması.
Türkiye’de, Anavatan’da ve diğer diasporalardaki toplumsal olaylara duyarlı olunması ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi.
Diğer STK'lar, devlet kurumları, Siyasi partiler ve yerel yönetimler ile ilişkilerin güçlendirilmesi.
Çevre dostu etkinliklerin yürütülmesi ve dernek atıklarının geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi.

 

  

YÖNETİM KURULU

 

   Hatko Yusuf HATUK - Genel Başkan


   Kankush Ender KANKOÇ - Genel Başkan Yardımcısı


  

   Ajuk Elif SARIHAN - Genel Sekreter  

   Turkav Mustafa DEMİRCAN - Genel Sayman


  

   Muradin Birol MERAL - Eğitim ve Teşkilat Sekreteri


  

   Abaze Şamil TARKAY - Üye


  

   Şık Güray ALTINIŞIK - Üye


  

   Gendergenoy Melisa Siide ÖNLÜ - Üye  

Janbey Yakup SAVAŞ - Üye


  

   Yenemuko Janseri ERDOĞAN - Yedek Üye   

Siyuh Sinemis ERTAN - Yedek Üye  

Blengaps Büşra GÜRELİ- Yedek Üye


  

 Hovki Tülay HAMARAT ALIÇ - Yedek Üye


  

   Hut Şafak ÖZEN - Yedek Üye


 


 


9 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen 37. Olağan Genel Kurul'da seçilen dernek kurulları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

  

     YÖNETİM KURULU


     Asil Üyeler

 1. Yusuf Hatuk
 2. Ender Kankoç
 3. Mustafa Demircan
 4. Elif Sarıhan
 5. Birol Meral
 6. Şamil Tarkay
 7. Güray Altınışık
 8. Siide Önlü
 9. Yakup Savaş

     Yedek Üyeler

 1. Sinemis Ertan
 2. Büşra Güreli
 3. Şafak Özen
 4. Janseri Erdoğan
 5. Tülay Hamarat Alıç

     DENETLEME KURULU


     Asil Üyeler

 1. Mahir Nazlıer
 2. Murat Kerim Ertan
 3. Ziya Şenvar

     Yedek Üyeler

 1. Cansu Nizal
 2. Murat Canlı
 3. Murat Evren

     DİSİPLİN KURULU


     Asil Üyeler

 1. Cevat Bage
 2. Dilek Altındal
 3. Hayri Kazbek
 4. İlhan Ageça
 5. Şeneser Tokmak
 6. Tamer Duman
 7. Yaşar Aslankaya

     Yedek Üyeler

 1. Asım Kalan
 2. Ekrem Meral
 3. Janset Mıdoğlu
 4. Ramazan Erdoğan
 5. Zehra Demircan

     KAFFED DELEGELERİ


     Asil Üyeler

 1. Birol Meral
 2. Bislan Jalouqa
 3. Büşra Güreli
 4. Cevat Bage
 5. Elif Sarıhan
 6. Ender Kankoç
 7. Erol Taymaz
 8. Güray Altınışık
 9. Janseri Erdoğan
 10. Kanşav Pöç
 11. Melek Ertan
 12. Murat Canlı
 13. Mustafa Demircan
 14. Nalan Kozok Ertan
 15. Özgen Özgür
 16. Sevda Arslan
 17. Siide Önlü
 18. Sinemis Ertan
 19. Şafak Özen
 20. Şamil Keleş
 21. Şamil Tarkay
 22. Tülay Hamarat Alıç
 23. Yahya Gış
 24. Yakup Savaş
 25. Yusuf Hatuk

     Yedek Üyeler

 1. Ebru Polat
 2. Yunus Emre Turhan
 3. İrem Karaaslan
 4. Elif Altunışık
 5. Hatice Cantürk Duman

     ONUR KURULU


 1. Ata Katı
 2. Muhittin Ünal
 3. Fahri Huvaj
 4. Saim Tuc
 5. Cihan Candemir
 6. Şengül Yançatoral
 7. Cankat Devrim
 8. Yahya Gış
 9. Suzan Arı
 10. Yıldız Şekerci
 11. Hikmet Kandemir
 12. Necla Dinçer
 13. İlhan Ageça
 14. Münevver Aykaç
 15. Bayar Şırayder
 16. Ersin Aşan
 17. Vacit Kadıoğlu
 18. Gökhan Öğün
 19. Aytek Kubat
 20. Bislan Salih Hurmi
 21. Naci Şimşek
 22. Nebi Boybek
 23. M. Emin Kaynar
 24. Yaşar Aslankaya
 25. Durmuş Akkaya
 26. Refik Karaçay
 27. Erol Gergin
 28. Demir Kızılkaya
 
3WTURK CMS v8.3.1