Çerkes Derneği I Anasayfa

 • +90(312) 222 8590
 • +90(541) 404 1864
 • [protected email address]

Yönetim Kurulu

“Bir tohumla başlar her şey” sloganı ile çıktığımız bu yolda bir kadro hareketi olan JILE grubu olarak 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen 35. Olağan Genel Kurul’da 502 geçerli oyun 339’unu alarak üyelerimizin büyük desteğiyle derneğimizin yönetim kuruluna seçildik. Yeni dönemin başlangıcından pandemi sebebiyle derneğimizin kapandığı sürece kadar yaklaşık 6 aylık zaman diliminde çalışma programımızda yer alan hedeflerimize ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettik. Bu süreçte derneğin kurumsal yapısını iyileştirmek, rutin işleyişini benimsemek, yapısal sorunlarını çözmek ve yeni bir yönetim anlayışı oluşturmak için ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Başta dil kurslarımız olmak üzere tüm etkinlik ve çalışmalarımızı, derneğimizin tüm üyelerine hitap edecek biçimde planlayarak takvimlendirdik. Yönetim kuruluyla birlikte çalışacak ekip arkadaşlarımızı belirleyerek yeni sezona girdik. Yapılan planlama ve çalışmalarla derneğimiz, üyelerimizin etkin olduğu, sürekli hayalini kurduğumuz “yaşayan bir dernek” hâline geldi.

“Şeffaflık”, “Çoğulculuk”, “Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık”, “Katılımcılık” ve “Sosyal Dernekçilik” ilkelerimize sadık kalarak birçok yeniliğe imza attık. En önemlisi de Derneğimiz Türkiye Çerkes diasporasında yeniden öncü konumuna kavuştu. “Bugünün tohumları, geleceğin çınarları” sloganıyla; kültürümüzün taşıyıcısı çocuklarımıza yönelik etkinliklerin sadece dansla sınırlı kalmadığı, ulusal kimlik ve ana dili gibi alanlarda kendilerini geliştirebildikleri JILE Çocuk Kulübü’nü kurduk. Gençlerimizin eşit bir düzlemde fikir alışverişinde bulunmasını, farklı düşünsel eğilimlerin yüz yüze tartışılmasını sağlayan “Uçan Üniversite Atölyeleri” ile gençlerimizi düşünmeye ve araştırmaya teşvik ederken aynı zamanda onların eğitimlerine destek olmak için 36 gencimize burs verdik. Kadınlar Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’nun özerk yapılarını koruması, özgür düşünceleriyle karar alma mekanizmalarında etkin rol alması, önceliklerimiz arasında yer aldı. Kan bağışı kampanyası, Lösev ziyareti, hatıra ormanı gibi sosyal sorumluluk projeleriyle, üyelerimizin farkındalığını artırmayı hedeflerken; Çerkesleri ve genel olarak sivil toplumu ilgilendiren siyasi olaylara, ilkeli ve zamanında tepki vererek toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamak için uğraştık. 

16 Mart 2020 tarihinde pandemi nedeniyle ülke genelindeki tüm derneklerin faaliyetlerinin durdurulması sebebiyle, derneğimizi beklenmedik bir şekilde kapatmak zorunda kaldık. Hepimiz için yeni bir deneyim olan bu süreçte, öncü bir tutum benimseyerek çevrimiçi bilgi yarışmalarıyla başlayan faaliyetlerimize, canlı yayın programları, söyleşiler ve yaklaşık 250 kursiyerin katıldığı ana dili kurslarıyla devam ettik. Yapılan canlı yayınlar diasporada ilgiyle takip edildi, bazen de gündemi belirledi. Çok kısa bir sürede pandemi şartlarına uyum sağlayarak yeni bir sivil toplum tarzı oluşturduk. “Sosyal Dernekçilik” anlayışımız gereğince pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimiz için yardım kampanyası düzenlerken, evden çıkamayan yaşlılarımız için de bir sosyal destek ağı oluşturduk. Üyelerimizden ve toplumumuzdan fiziki olarak ayrı kalsak da çevrimiçi akademi, dil kursları ve çocuk kulübü etkinlikleriyle bu zorlu dönemi birlikte ve verimli geçirmeye gayret ettik.

Pandemi sebebiyle 21 Mayıs’ta alanlarda olamadıysak da sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmak için yoğun çaba gösterdik. Soykırımı anlatan görseller, tanıtıcı videolar ve billboardlarla Çerkes Soykırımı’nı kamuoyuna duyurduk. Yapılan canlı yayınlarla da toplumsal farkındalık yaratmayı, sosyal medyanın bu alandaki gücünden yararlanmayı hedefledik.

Yaşanan bu zorlu süreçte derneğin kemikleşmiş sorunlarını profesyonel bir bakış açısıyla ele aldık. Üye listelerinin düzenlenmesi, tüm verilerin dijital ortama aktarılması, yeni bir muhasebe sisteminin kurulması, web sitesinin yenilenerek üye yönetim sisteminin oluşturulması, çevrimiçi ödeme ve çevrimiçi eğitim sistemlerinin etkin hâle gelmesi gibi kurumsallaşma çalışmalarını hayata geçirdik. Derneğimizi, pandemide hiçbir gelir kalemimiz bulunmamasına rağmen, borç altına sokmadan akılcı çözümlerle yönetmeye çalıştık. Yaşamkent Sosyal Tesisleri’nde yer alan çoğu sorunu çözmeyi başardık. Derneğimizin kapalı olmasını fırsata çevirerek bu dönemde siz değerli üyelerimizin de desteğiyle uzun yıllardır ihtiyaç duyulan tadilat ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Yepyeni hâliyle, insanlarımızın her gün uğramak isteyeceği bir sosyal alan hâline gelen yeni evimizde hep beraber olmak, bizler için büyük mutluluk ve motivasyon kaynağı olacaktır.  Sözü edilen tüm çalışmalar, 2019-2021 faaliyet raporunda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Özetle, toplum tarafından bize verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek adına samimi bir çaba içinde olduk fakat tüm bunların yanı sıra öz eleştiri yapmaktan da kaçınmıyoruz. Yapmayı istediğimiz hâlde yapamadığımız, eksik veya hatalı yaptığımız, yetersiz kaldığımız birçok alan ve hedeflediğimiz hâlde pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz birçok konu bulunmaktadır.

Bizler; aynı coşku, istek ve motivasyonla iki yıl önce ortaya koyduğumuz vizyonun ve süreç içinde toplumun bize yüklediği misyonun gereklerini yerine getirmek, yönetim döneminde oluşturulan kurumsal yapı ve yönetim tarzını geliştirerek devam ettirmek ve biz dâhil tüm dernek üyelerinin ana vatan, ulusal kimlik, ana dili ve kültür bilinçlerini daha ileriye taşımak adına çıktığımız bu yolda birlikte daha güzel işler başarmak için sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Bize güç verecek yeni çalışma arkadaşlarımızla, geniş gönüllü kadrosuyla, 36. Olağan Genel Kurul seçimlerinde 2021-2023 çalışma dönemi için bir kez daha Ankara Çerkes Derneği’ni yönetme yetkisi verdiğiniz için siz değerli üyelerimize çok teşekkür ediyor, yeni dönemin toplumumuza hayırlı olmasını diliyoruz. 

 

                                                                                                                                                                                                         Çerkes Derneği Yönetim Kurulu

  

YÖNETİM İLKELERİMİZ

  

  Şeffaflık 


Bu ilke ile derneğimizin tüm görüşmelerinin ve neticelerinin kamuoyu ile paylaşılması, mali ve idari tabloların belirli periyotlarla üyelere açıklanması, çalışma grupları ve komisyonlar ile yönetim kurulunun ilişkisinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

  Katılımcılık


Toplumun tüm kesimlerinin derneğe aidiyet duygusu hissetmesi için karar mekanizmalarında beraber hareket edilmesi, görev ve sorumlulukların sadece yönetim kurulu üyeleriyle değil oluşturulacak komisyon ve çalışma grupları dahil tüm üyelerle paylaştırılması amaçlanmaktadır.

  Sosyal Dernekçilik


İnsani değerlerin yönetim anlayışımızın bir parçası haline gelmesini, derneğe aktif katılım sağlayan öğrencilerin maddi ve manevi olarak desteklenmesini, anavatan ve diasporadaki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyalarının düzenlenmesini hedefliyoruz.

  Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık


Toplumsal çıkarlarımızın en iyi şekilde savunulması sağlanarak anavatan ve diasporadaki insan hakları ihlallerine ve toplumsal olaylara sessiz kalınmaması hedeflenmektedir. Ayrıca, farkındalık yaratan ve çevre bilinci aşılayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

  Çoğulculuk


Yönetim kurulumuz, dernek üyelerinin istek ve taleplerini yerine getirirken çoğunluğun isteklerinin yanında azınlığın sesine de her zaman kulak verir. 

 

  

YÖNETİM KURULU

 

   Jılokue Bislan CELOKA - Genel Başkan


Ürdün’ün başkenti Amman şehrinden olan 1989 doğumlu Jılokue Bislan CELOKA, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ürdün Büyükelçiliği’nde Medya ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışmaktadır. İyi derecede Adıgece, ileri derecede Arapça, Türkçe ve İngilizce bilmektedir. Ürdün’de kurulan Nart Tv’nin kurucu kadrosunda yer alan CELOKA, 2011-2012 ve 2014-2015 yılları arasında Ankara Çerkes Derneği’nde Gençlik Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş, aynı dönemlerde Dimak dergisi kuruculuğu ve editörlüğünü yapmıştır. 2016-2017 yılları arasında Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Bislan CELOKA, 2018-2020 yılları arasında Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAFDAV) Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. 2019 yılından itibaren de Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

   Cadır Şamil Keleş - Genel Başkan Yardımcısı


Çorum Alaca’ya bağlı Gökören (Bzagoakıt) köyünden olan 1985 doğumlu Cadır Şamil KELEŞ, Abazaların Aşkaruva boyundandır. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında Kayseri’de kamu avukatı olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Ankara’da bir kamu kuruluşunda avukat olarak görevine devam etmektedir. Orta seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Abazaca bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde; Gençlik Komisyonu’nda, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) bünyesinde Mülteci Komisyonu’nda, İzmir Çerkes Kültür Derneği bünyesinde Gençlik Komisyonu ve SİND Kafkas Halk Dansları Topluluğu’nda görev almıştır. 2019-2021 yılları arasında Ankara Çerkes Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür.

  

   Andruhuay Melek ERTAN - Genel Sekreter


Düzce’nin Köprübaşı Ömerefendi (Hacemziye) köyünden olan 1969 doğumlu Andruhuay Melek ERTAN, Adıgelerin Abzeh boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilaç sektörü üzerine Bölge Müdürlüğü yapmıştır. Şu anda özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ERTAN, orta seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Adıgece bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde; Elbruz Halk Dansları Topluluğu ve Gençlik Komisyonu’nda yer aldıktan sonra 1994-1995 ve 2019-2021 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştür.

  

   Vındıj İrem KARAASLAN - Genel Sayman


Adana Ceyhan’a bağlı Adapınar (Çerkes Karamezar) köyünden olan 1990 doğumlu Vındıj İrem Yener, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olup bir kamu bankasında çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde; Elbruz Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Komisyonu, Dimak Dergisi ve Nibjeug Tiyatro Grubu’nda yer almıştır. 2019-2021 yılları arasında Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

  

   Şaçe Sevda ARSLAN - Eğitim ve Teşkilat Sekreteri


Kırşehir’in Akçakent (Garmızeyhable) ilçesinden olan 1981 doğumlu Şaçe Sevda Arslan, Adıgelerin Besleney boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup şu an özel bir kurumda öğretmen olarak çalışmaktadır. Orta derecede İngilizce bilmektedir. Hâlen “Bir Kimlik Yaratmak Çerkes ve Abaza(Abhaz) Romanlarında Millî Kimlik İnşası” başlıklı tezini yürütmektedir.

  

   Wagaje Özgen ÖZGÜR - Üye


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Dikilitaş (Yınalıkuey) köyünden olan 1986 doğumlu Wagaje Özgen ÖZGÜR, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Selçuk Üniversitesi Turizm İşletme ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İleri seviyede Adıgece ve orta seviyede İngilizce bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde; Dimak Dergisi ve Nıbjeug Tiyatro Topluluğu’nda yer alan ÖZGÜR, 2010-2011 yılları arasında Gençlik Komisyonu Başkanlığı görevini, 2019-2021 yılları arasında ise Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

  

   Altud Setenay AKMAN - Üye


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Pazarsu (Anzoreyıj) köyünden olan 1993 doğumlu Altud Setenay AKMAN, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olmuştur. İyi derecede Adıgece ve İngilizce bilen AKMAN, şu an Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde yüksek lisans yapmaktadır. İstanbul Kafkas Kültür Derneği bünyesinde; Mazenef Halk Dansları Topluluğu, İKKD Genç ve İKKD Sinema Kulübü’nde görev almıştır. 2019-2021 yılları arasında Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

  

   Turkav Zehra DEMİRCAN - Üye


Ankara Kahramankazan’a bağlı Dağyaka (Teşrek) köyünden olan 1972 doğumlu Turkav Zehra Demircan, Adıgelerin Şapsığ boyundandır. Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olup şu an özel bir bankada çalışmaktadır. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde; uzun yıllardır birçok etkinlikte ve Burs Komisyonu’nda görev almıştır. 2018 yılından itibaren Çerkes Kadınları Yardımlaşma Grubu içerisinde yardım faaliyetlerini yürütmektedir.

  

   Hatsuk Ebru POLAT - Üye


Kayseri Pınarbaşı'na bağlı Dikilitaş köyünden olan 1990 doğumlu Hatsuk Ebru Polat, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup şu an özel bir kurumda öğretmenlik yapmaktadır. 2019 yılından itibaren Ankara Çerkes Derneği bünyesinde faaliyetlerine başlayan Jıle Çocuk Kulübü’nün kurucu kadrosunda yer almaktadır. İleri seviyede Adıgece bilen Ebru Polat, Jıle Çocuk Kulübü’nde ana dili eğitmeni olarak görev yapmaktadır.  

  

   Selah Altuğ KIZILTUĞ - Yedek Üye 


Kahramanmaraş Afşin'e bağlı Soğucak (Astemrey) köyünden olan 1994 doğumlu Selah Altuğ Kızıltuğ, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Bilişim Hukuku üzerine yüksek lisans yapmıştır. Şu anda avukat olarak çalışmaktadır. Orta seviyede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Adıgece bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde; Badin Müzik Grubu, Gençlik Komisyonu ve Xame Xeku dergisinde yer almıştır.

  

Hagur Yunus Emre TURHAN - Yedek Üye


Yozgat Sarıkaya’ya bağlı Kargalık köyünden olan 1997 doğumlu Hagur Yunus Emre TURHAN, Adıgelerin Şapsığ boyundandır. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. Orta seviyede İngilizce bilmekte olan TURHAN, şu anda özel bir şirkette çalışmaktadır. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde; Gençlik Komisyonu’nda görev almıştır. 2019-2021 yılları arasında Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

  

   Memreş Zeynep ATALAR - Yedek Üye


Kahramanmaraş Göksun'a bağlı Kale-Salyan köyünden olan 1993 doğumlu Memreş Zeynep Atalar, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olup bir kamu kurumunda Yazılım Geliştirici olarak görev yapmaktadır. İyi derecede Adıgece ve iyi derecede İngilizce bilen Zeynep Atalar, halen Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmaktadır.

  

   Şakh Yunus CANBEK - Yedek Üye


Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Büyük Kabaktepe (Tambihable) köyünden olan 1993 doğumlu Şakh Yunus CANBEK, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünden 2.'likle mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Kayseri’de bir seramik firmasında Endüstriyel Tasarım Mühendisi olarak çalışmış, ardından Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik’te 6 ay eğitim görmüştür. Şu an Ankara’da bir savunma sanayi ve teknoloji şirketinde Endüstriyel Tasarım Mühendisi olarak çalışmaktadır. İleri derecede Adıgece, iyi derecede İngilizce ve temel düzeyde Rusça bilmektedir. Kayseri'de ERÜKAF gençlik topluluğunda aktif olarak bulunmuştur. Kayseri Kafkas Derneği Aşemez Halk Dansları Topluluğu'nda ve KBGU Diaspora Çerkesleri Müzik Grubu'nda görev almıştır.

  

   Ademey Ayşe ULUS - Yedek Üye


Kayseri Yahyalı'ya bağlı A. Burhaniye (Benego) köyünden olan 1990 doğumlu Ademey Ayşe Ulus, Adıgelerin Kabardey boyundandır. Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri mezunu olup MEB'de öğretmenlik yapmaktadır. Orta derecede Adıgece bilmektedir. Ankara Çerkes Derneği bünyesinde; Dernek Genel Koordinatörlüğü, Gençlik Komisyonu, Elbruz Halk Dansları Topluluğu ve Dimak Dergisi'nde görev almış, ayrıca üniversite yıllarında “Hacettepe Kaf” Başkanlığı yapmıştır.

 


 

jile

26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 36. Olağan Genel Kurul'da seçilen dernek kurulları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

  

     YÖNETİM KURULU


     Asil Üyeler

 1. Bislan Celoka
 2. Şamil Keleş
 3. Melek Ertan
 4. İrem Karaaslan
 5. Sevda Arslan
 6. Özgen Özgür
 7. Setenay Akman
 8. Zühra Demircan
 9. Ebru Polat

     Yedek Üyeler

 1. Altuğ Kızıltuğ
 2. Yunus Emre Turhan
 3. Zeynep Atalar
 4. Yunus Canbek
 5. Ayşe Ulus

     DENETLEME KURULU


     Asil Üyeler

 1. Mahir Nazlıer
 2. Funda Çağırmaz
 3. Murat Kerim Ertan

     Yedek Üyeler

 1. Terkul Çetinkaya
 2. Yahya Koşar
 3. Beyza Pınar Kip

     DİSİPLİN KURULU


     Asil Üyeler

 1. İlhan Ageça
 2. Hayri Kazbek
 3. Nalan Kozok Ertan
 4. Turgay Altındal
 5. Feriha Kankoç
 6. Berduk Tarkay
 7. Fatih Coşkun

     Yedek Üyeler

 1. Çağlan Erpek
 2. Elif Altunışık
 3. Hilmi Şengül
 4. Sümeyye Tetik
 5. Nart Can Esen

     KAFFED DELEGELERİ


     Asil Üyeler

 1. Abdulhaluk Karaaslan
 2. Altuğ Kızıltuğ
 3. Belida Nur Önlü
 4. Bislan Celoka
 5. Dilek Altındal
 6. Ebru Polat
 7. Erhan Esen
 8. Feriha Kankoç
 9. İrem Yener
 10. Melek Ertan
 11. Murat Kerim Ertan
 12. Murat Özden
 13. Muzaffer Dinçer
 14. Nesij Yançatoral Akkaya
 15. Özgen Özgür
 16. Şamil Keleş
 17. Sedat Susamlı
 18. Selçuk Ulutaş
 19. Setenay Akman
 20. Sevda Arslan
 21. Taha Baygüneş
 22. Ümit Akkaya
 23. Yunus Emre Turhan
 24. Zafer Sürer
 25. Zühra Demircan

     Yedek Üyeler

 1. Yunus Canbek
 2. Elif Altunışık
 3. Ediz Polat
 4. Zeynep Atalar             
 5. Ayşe Ulus

     ONUR KURULU


 1. Aslan Arı
 2. Ata Katı
 3. Muhittin Ünal
 4. Fahri Huvaj
 5. Saim Tuc
 6. Hikmet Arslan
 7. Cihan Candemir
 8. Şengül Yançatoral
 9. Cankat Devrim
 10. Yahya Gış
 11. Hikmet Kandemir
 12. Necla Dinçer
 13. İlhan Ageça
 14. Münevver Aykaç
 15. Rauf Bozkurt
 16. Ersin Aşan
 17. Ragıp Doğu
 18. Gökhan Öğün
 19. Aytek Kubat
 20. Bislan Salih Hurmi
 21. Naci Şimşek
 22. Nebi Boybek
 23. M. Emin Kaynar
 24. Erdem Ünlü Çetinkaya
 25. Sami Bursa
 26. Ertuğrul Altıok
 27. Reşat Sungur
 28. Ruşen Demir
 29. Mustafa Demir
 30. Durmuş Akkaya
 31. Refik Karaçay
 32. Erol Gergin
 
3WTURK CMS v8.3.1