Sonraki

Önceki

Yeni Yılınız Kutlu Olsun!


Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

Eski Çerkes takvimine göre baharın ve yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart, Huroma Wuc yapılarak kutlanırdı.


Bütün Çerkeslerin ve insanlığın yeni yılı kutlu olsun.

 

Ди Тхьэ Тхьэшхуэ, ди Тхьэ закъуэ!
Хъуэхъур дибэу, дыбагъуэу,
Губгъуэу ди1эр бэвылъэу,
Лъэуджыджэ тхэмыту,
1ей тхэтыныр ди жагъуэу,
Ди жагъуэгъухэр зэгуэпу,
Ди япэ идгъэщ щымы1эу,
Ди ф1ыгъуэр здэдгуэшу,
Гукъеяуэр здэтшэчу.
Дищ1 бэвылъэр темык1ыу,
Ди пщащэхэр щ1ык1аф1эу,
Ди щ1алэф1хэр л1ы хахуэу,
Ди 1уэху дэна ямыщ1у,
«1уэху щ1эн» жа1эм къэжану,
Пэрытыныр и хьэлу,
Хьэгъуэл1ыгъуэр яублэу,
Бланэм хуэдэу къарууф1эу,
Маф1эм хуэдэу къэмыск1эу,
Ди щ1эблэр насыпыф1эу,
Ди нэхъыжьхэр тхуэузыншэу,
1энэм щысым тхьэмадэф1у,
Хасэм хэтым гуащ1аф1эу,
Ф1ыгъуэ дыщымыщ1эу,
Щ1эм дигъэгуф1эу,
Хъугъуэф1ыгъуэхэр ди бащэу,
Илъэсыщ1эр етхьэк1ыну
Тхьэшхуэу дыкъэзыгъэщ1ам жи1э!

10682 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: