Sonraki

Önceki

"UÇAN ÜNİVERSİTE" ATÖLYELERİ BAŞLIYOR


"UÇAN ÜNİVERSİTE" ATÖLYELERİ BAŞLIYOR

Uçan Üniversite:

Önce üç komşusu tarafından işgale uğrayan ve toprakları paylaşılan, daha sonra iki dünya savaşını bütün şiddetiyle yaşayan, Nazi işgali ve Sovyet baskısı gören Polonya halkının, her seferinde kendini yeniden var edebilmek için oluşturduğu alternatif eğitim hareketinin adıdır. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun milletlerinin var oluşunun toplumsal bilinçlenme ve eğitimle olacağına inanan insanların oluşturduğu uçan üniversite kavramı projemiz için metaforik bir ilham kaynağı olmuştur.

Projenin Amacı:

Projede, katılımcılardan birinin sunum yapması, diğerlerinin de sunum sonrası aktif katılımıyla; ilgili konu üzerinde konuşulup, tartışma ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin amacı, hiyerarşik ve didaktik bir ortamdan çok, eşit bir düzlemde bir araya gelen kişilerin fikir alışverişinde bulunmasını, farklı düşünsel eğilimlerin yüz yüze tartışılmasını sağlamaktır. Günümüzde sosyal medya mecralarında birbirini tanımayan insanlar, karşıt görüşlerini, birbirlerini anlamadan ve günlük popüler paylaşımların içinde ezerek tüketmektedirler. Proje, diaspora için önemli konuların aynı fiziksel ortamda, gençlerin birbirlerini tanıyıp yüz yüze iletişim kurarak tartışmalarını sağlayacaktır.

Projenin Usulü ve Başvuru:

  ·Uçan üniversite atölyelerinde sunum yapmak ve katılımcı olmak için 40 yaş sınırlaması bulunmaktadır.

  ·Sunum yapılması istenen tarihten en az 1 hafta öncesine kadar sunum özeti info@cerkes.org.tr adresine gönderilmelidir.

  ·Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü Ankara Çerkes Derneği yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

  ·Sunumlar 30 dakika ile sınırlıdır.

  ·Ankara dışından sunum yapmak için katılımcı olmak isteyen öğrencilerin, yol ücretleri Ankara Çerkes Derneği tarafından karşılanacaktır.

  ·Başvurular ve diğer sorular için info@cerkes.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

Birinci Konu:

Kafkasya ve Rusya’da İnsan Hakları (21 Aralık 2019 Cumartesi - 19.00)

UÇAN ÜNİVERSİTE ATÖLYELERİNDE İŞLENECEK DİĞER KONU BAŞLIKLARI:

1- Rusya’nın gözünden Kafkasya ve Kafkasyalı imajı

2- Xabze ve kültürel asimilasyon tartışmaları

3- Kafkasyalı toplumlarda kadının yeri

4- Abhaz-Gürcü savaşı sonrası Abhazya’nın 26 yılı ve geleceği

5- Birleşik Kafkasya idealine güncel yaklaşım

6- Çerkesya perspektifleri

7- 1. ve 2. Çeçen-Rus savaşı ve Çeçenya’nın bugünü

8- Milliyetçilik ve kimlik siyaseti

9- Diaspora olmak ve dünyadaki diğer diaspora örnekleri

10- Osmanlı’dan cumhuriyete Çerkes kimliğinin dönüşümü

11- Kafkasya’da halklar arası sorunlar ve çözüm önerileri

12- Uluslararası politikada Kafkasya

13- Anavatana dönüş politikasının geleceği

14- Diasporada sivil toplum mücadelesi

1920 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: