Sonraki

Önceki

Uluslararası Af Örgütü Ankara Yerel Grubu Anadil Günü Etkinliği


Uluslararası Af Örgütü Ankara Yerel Grubu Anadil Günü Etkinliği

25 Şubat Cumartesi günü Uluslararası Af Örgütü'nün düzenlemiş olduğu Anadil Günü etkinliğine Eğitim-Sen, Sağlık Emekçileri ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (Ses) ve Uçan Süpürge'nin yanısıra derneğimizden de bir konuşmacı katıldı.


Eğitim-Sen adına katılan konuşmacı, Kürtçe özelinde Türkiye'de anadilde eğitim ve anadil eğitimi konularınnı ele aldı. Bu konuda yaşanan zorluklardan ve engellerden bahsetti. Daha sonra Uçan Süpürge adına söz alan konuşmacı kadınlar özelinde anadilde eğitim olmamasının yarattığı zorluklardan bahsederken, derneğimiz adına katılan konuşmacı Çerkeslerin anadilleri ile ilgili olarak Türkiye'de karşı karşıya oldukları sıkıntıları ve Çerkesce'nin karşı karşıya olduğu yok olma tehlikesini ve Çerkeslerin bu konudaki taleplerini dile getirdi. Ses adına katılan son konuşmacı, anadilini sağlık hizmetlerinden faydalanma sürecinde karşılaşılan zorluklar bakımından ele aldı. Daha sonra katılımcıların yorum ve sorularıyla etkinlik sona erdi.

11150 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: