Sonraki

Önceki

Konferans-Panel


5 Mayıs 2013 Pazar günü saat 10:30'da dernek binamızın karşısında bulunan Tes-İş konferans salonunda "Çerkes Soykırımı, Soçi 2014 ve Yükselen Çerkes Muhalefeti" konulu konferans panel düzenlenecektir. Konferansa Walter Richmond ve Irma Kreiten konuşmacı olarak katılacaktır (Aşağıda kendileriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir).

Sunum başlıkları şöyledir:


- Walter Richmond - "Identifying the Perpetrators of the Circassian Genocide" [Çerkes Soykırımının Faillerinin Tanımlanması]


- Irma Kreiten - "Avrupa Medeniyeti ve Bati Kafkasya'da kolonyal siddet"Öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda Çerkes STK'larından ve gruplarından konuşmacılar katılacaktır.

 

Saygılarımızla

Çerkes Derneği Yönetim Kurulu

·        WALTER RİCHMOND (PHOENİX, ARİZONA)

 

Lisans, Arizona Devlet Üniversitesi, Rus Dili
Yüksek Lisans, Güney California Üniversitesi, Slav Dilleri ve Edebiyatı
Doktora, Güney California Üniversitesi, Slav Dilleri ve Edebiyatı

 

Halen Los Angeles Occidental College’da Rusya Araştırmaları Programı’nı yönetmekte ve 1996 yılından bu yana Kafkas tarihini araştırmaktadır.

 

Kafkasya üzerine yayınlarının bazıları şunlardır:

 

2013 - The Circassian Genocide. Rutgers University Press. [Çerkes Soykırımı – Kitap]

2013 - (1) “Circassia: A Small Nation Lost to the Great Game,” Alex Hinton, ed. Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory. Rutgers University Press (Yayına hazır) [Çerkesya: Büyük Oyunun içinde Kaybolan Küçük bir Millet – Kitap Bölümü: Saklanan Soykırımlar: Güç, Bilgi, Hafıza].

(2) “The 2014 Sochi Olympics,” Robert Ware, ed. The Fire Below: How the Caucasus Shaped Russia from 1980 to the Present. Continuum Press (Yayına hazır) [Soçi 2014 Olimpiyatları – Kitap Bölümü: Alttan Gelen Ateş: Kafkasya’nın 1980’den Günümüze Rusya’yı Şekillendirişi].

2008 - The Northwest Caucasus: Past Present, Future. Routledge Press [Kuzey Batı Kafkasya – Kitap].

2007 - “Russian Policies Toward Islamic Extremism in the Northern Caucasus and Destabilization in Kabardino-Balkaria,” Moshe Gammer, ed. Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus, Oxford and New York: Routledge Press, pp. 86-101 [Rusya’nın Kuzey Batı Kafkasya’da İslami Aşırılığa Yönelik Politikaları ve Kabartay-Balkar’ın İstikrarsızlaştırılması – Kitap Bölümü: Kafkasya’da Etno-Milliyetçilik, İslam ve Devlet].

2004 - “Legal Pluralism in the Northwest Caucasus: The Role of Sharia Courts,” Religion, State, and Society 1, 59-73. [Kuzey Batı Kafkasya’da Yasal Çoğulculuk: Şeriat Mahkemelerinin Rolü - Makale]

2002 - (1) “The Deportation of the Karachays,” Journal of Genocide Research 4.3, 431-39. [Karaçay Sürgünü - Makale]

(2) “The Karachay Struggle After the Deportation,” Journal of Muslim Minority Affairs 22.1, 63-79. [Sürgün Sonrası Karaçayların Mücadelesi - Makale] 

 

 

 IRMA KREİTEN (PFORZHEİM, GERMANY)

 

Lisans, Leipzig Üniversitesi, Modern Yunan Çalışmaları, Modern Tarih, Kültürel Antropoloji)
Yüksek Lisans, Tuebingen Üniversitesi, Karşılaştırmalı Dilbilim, Kültürel Antropoloji, Batı Avrupa Kültürü ve Tarihi
Doktora, Southampton Üniversitesi, Karşılaştırmalı Soykırım Çalışmaları

 

Kafkasya üzerine yayınlarının bazıları şunlardır:

 

2011 - Between Exoticism, Geopolitics and Ignorance: The Search for a Post-Colonial Circassian History (Sürgün/ Exile. 21 Mayıs/ 21 May 2011. Kafdav Yayinlari, Ankara 2011, pp. 347-362) [Egzotiklik, Jeopolitik Ve Cehalet: Post-Kolonyal Bir Çerkes Tarihi Arayışı - Kitap Bölümü:]

2011 - The Russian “final subjugation” of Northwestern Caucasus: Colonial Atrocities and European Responsibilities (Sürgün/ Exile. 21 Mayıs/ 21 May 2011. Kafdav Yayinlari, Ankara 2011, pp. 383-394) [Kuzeybatı Kafkasya’nın Dize Getirilmesi: Kolonyal Hunharlıklar Ve Avrupa’nın Sorumlulukları – Kitap Bölümü]

2009 - A Colonial Experiment in Cleansing. The Russian Conquest of Western Caucasus, 1856-1865  Journal of Genocide Research Vol. 11, No. 2-3, June 2009, pp. 213-241) [Kolonyal Bir Temizlik Girişimi. Rusya’nın Batı Kafkasyayı İşgali, 1856-1865]

12692 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: