Sonraki

Önceki

KAMUOYUNA DUYURU


KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

Bilindiği üzere Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 13 Şubat’ta Sputnik Haber Ajansı’na vermiş olduğu röportajda Çerkeslerle ilgili tarihi gerçeklere aykırı ve hakaret içeren açıklamalarda bulunmuştur. Konuyla ilgili olayın medyaya yansıdığı günden itibaren gerek KAFFED Başkanlar Kurulu iletişim grubunda gerekse Federasyonumuzla yaptığımız tüm görüşmelerde, yapılan bu açıklamalara karşı net bir tepki verilmesi gerektiği ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması yapmak istediğimizi ilgililerle paylaştık.

Büyükelçilik önünde gerçekleştirilmesi planlanan basın açıklamasının vakit kaybetmeksizin yapılması gerektiği düşünüldüğünden organizasyonun 19 Şubat Çarşamba 12.30’da yapılması konusunda Federasyonumuzla görüş alışverişinde bulunulmuş ve bu durum KAFFED Başkanlar Kurulu iletişim grubunda da paylaşılmıştır. Ayrıca, yapılacak basın açıklaması ile ilgili Şimali Kafkas Derneği ile de irtibata geçilmiş ve organizasyona kendilerinin de katılarak destek vereceği tarafımıza bildirilmiştir.

Geniş katılımlı bir basın açıklamasının Federasyonumuzun öncülüğünde tüm derneklerin katılımı ile yapılmasının daha etkili olacağı düşünülmesine rağmen 17 Şubat Pazartesi akşamına kadar Federasyonumuzdan konuyla ilgili net bir cevap alınamamış ve son kararın salı akşamı KAFFED Yönetim Kurulu toplantısında verileceği tarafımıza iletilmiştir. Bunun üzerine, 19 Şubat Çarşamba günü yapılması planlanan basın açıklaması, organizasyon hazırlığı ve şehir dışı katılım durumları da göz önünde bulundurularak 22 Şubat Cumartesi gününe ertelenmiş ve Federasyonumuza konuyla ilgili bilgi verilmiştir.

Her ne kadar ilkesel olarak tasvip etmediğimizi bildirsek de 19 Şubat Çarşamba günü Federasyonumuz tarafından Büyükelçi Aleksey Yerhov ile bir görüşme gerçekleştirilmiş ve bu görüşme neticesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından bir açıklama yapılmıştır. 20 Şubat Perşembe günü yapılan bu açıklamada tarihi gerçekleri çarpıtarak Çerkeslere hakaret eden Büyükelçinin sözlerinin Çerkesler tarafından yanlış anlaşıldığı(!) belirtilmiş ve büyükelçinin sarf ettiği sözlerle ilgili pişmanlık dahi duymadığı ve tüm kamuoyunun talep ettiği gibi medya önünde de herhangi bir özür dilemediği anlaşılmıştır.

Sürecin başından beri ısrarla söylediğimiz basın açıklamasının yine bizim dışımızda gelişen nedenlerden dolayı, daha organize bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına ve Ankara Valiliği’ne yapılması gereken bildirimin ancak cuma günü yapılabileceği göz önünde bulundurularak Gençlik Komisyonumuzun da görüşü doğrultusunda 23 Şubat Pazar 14.00’de yapılması gerektiği Federasyonumuzla tekrardan paylaşılmış ancak bu teklifimiz Federasyonumuz tarafından Samsun ve Sinop’ta programlarının bulunması ve başkaca nedenlerden dolayı kabul edilmemiş ve organizasyonun KAFFED tarafından Cumartesi günü 12.30’da yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan istişare neticesinde amacımızın en başından beri Büyükelçinin tarihi gerçekleri çarpıtarak toplumumuzu hedef alan asılsız ve sorumsuz söylemlerine verilecek en güzel yanıtın yine tarihi gerçekleri basın önünde açıklamak olduğunu düşündüğümüz için pazar günü yapılması planlanan basın açıklamamızı iptal ederek KAFFED tarafından 22 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan basın açıklamasına katılma kararı aldık.

Gençlik Komisyonumuzla birlikte 20 Şubat Perşembe akşamından beri yapmış olduğumuz hazırlıklar sürerken Federasyonumuz tarafından 21 Şubat Cuma akşam saatlerinde Ankara Valiliği’nden edinilen bilgiye göre güvenlik nedeniyle Büyükelçilik önünde herhangi bir basın açıklaması yapılmasının mümkün olmadığı, bunun yerine Kuğulu Park’ta bir basın açıklaması yapılabileceğinin Federasyonumuza bildirildiğini öğrendik. Bunun üzerine, her ne suretle olursa olsun bir basın açıklaması yapılması gerektiği, bununla ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından hem katılım hem organizasyon anlamında tam destek verileceğini bildirmemize rağmen akşam saatlerine kadar Federasyonumuzdan organizasyonun yapılıp yapılmayacağına dair bir geri dönüş alamadık. 21 Şubat Cuma Saat 20.00 sularında Federasyon yöneticileri tarafından 22 Şubat Cumartesi Saat 12.30’da Kuğulu Park’ta bir basın açıklaması yapılacağı tarafımıza iletildi. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan istişare neticesinde 16 saat içerisinde böyle bir organizasyonun yapılmasının mümkün olmadığı, duyuru ve ilan için artık çok geç kalındığı Federasyon yetkililerine iletilmiş olup yine de bu hususta verilecek kararı kendilerine bıraktığımızı ilettik. Bu gelişmelerden sonra, 21 Şubat Cuma Saat 21.30 sularında Federasyonumuz tarafından yapılan bilgilendirmede basın açıklamasının 23 Şubat Pazar 14.30’da Kuğulu Park’ta yapılacağını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunduk.

Tüm bunlara rağmen, yaklaşık 10 gündür yaşanan bu süreci bir kenara bırakarak olayın meydana geldiği tarihe göre oldukça geç bir zamanda gerçekleştirilebilen basın açıklamasına Ankara Çerkes Derneği olarak hem organizasyon hem de katılım anlamında elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Netice itibarıyla, Rus Büyükelçinin basın yoluyla toplumumuzu hedef alan hakaret içeren sözlerine yine aynı şekilde basının önünde karşılık vererek tepki gösterilmesine vesile olmak bile bizim için önemli ve anlamlıdır. Bir o kadar önemli ve anlamlı olan durum ise; Gençlik Komisyonumuzun yanı sıra Elbruz Halk Dansları Topluluğu’nun ve Derneğimizin diğer komisyon ve çalışma gruplarıyla beraber katılımcıların büyük çoğunluğunun kadınlardan ve gençlerden oluşması da bizler için umut verici olmuştur.

Böylesine önemli bir olayda kurumsal anlamda gereken adımları birbirimizi yavaşlatmadan atmanın, toplum adına doğru reaksiyonlar verebilmek adına itici güç olmanın önemini tecrübe ettiğimiz bu süreci iyi analiz etmemiz gerektiğine inanıyor, toplumumuz için doğru ve iyi olanda birbirimize destek verirken, yanlış ve eksik bulduğumuz hususları da birbirimizi ötekileştirmeden, şeffaf bir şekilde konuşarak tartışılmasını sağlayabilmenin toplumumuzun yararına olacağını düşünüyoruz.

Gelinen bu noktada, bizlere oy veren, destekleyen ve yaklaşık 10 gündür Ankara Çerkes Derneği olarak böylesine önemli bir olayda neden sessiz kaldığımızı haklı olarak soran tüm üyelerimize yaşanan bu süreci şeffaflık ilkemiz gereğince açıklamak zorunda olduğumuzu hissediyor, yaşanan tüm bu gelişmeleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Çerkes Derneği (Ankara) Yönetim Kurulu

687 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: