Sonraki

Önceki

KAF-DAV 7. GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI


KAF-DAV 7. GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı 7. Genel Kurul Toplantısı 08.04.2012 tarihinde KAF-DAV genel merkezinde gerçekleşti. Toplantı,yönetim kurulu başkanı Sayın Muhittin ÜNAL’IN açılış konuşmasıyla başladı. Divan Heyetine Fahri HUVAJ başkan, Yahya GIŞ ve Rahmi AKSU yazman olarak seçildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu, denetleme raporu ve mali raporlar mütevelli heyete okunarak sunuldu. Ardından, raporlar görüşmeye açıldı ve görüşler bildirildi. Raporların ayrı ayrı oylanmasına ve Yönetim-Denetim kuralları oylanmasına geçildi. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra, 2012 – 2013 yıllarına ait tahmini bütçeler, taslak çalışma rapor programının görüşülmesine geçildi ve hepsi oybirliğiyle kabul edildi. Vakıf ve İktisadi İşletme statülerinde yapılacak tadilat taslağı hakkında, Vakıflar Kanunu’nda yapılacak olan değişikliklerin beklenmesi nedeniyle bir karar alınmasına gerek duyulmadı. Bandrol alma işi YAY-FED’e devredildi. Bu nedenle Yayıncılık Federasyonu’nuna bağlı yayıncı dernek ve birliklerden birisine İktisadi İşletme’yi üye yapmaya karar verildi. 2012 – 2013 yıllarında görev yapacak Yönetim ve Denetleme kurullarının asil ve yedek üyeleri gizli oy ve açık sayım esasına göre seçildi.

Yönetim Kurulu Asil

Muhittin ÜNAL

Ragıp DOĞU

Sırrı DİNÇER

Sema YILMAZ

Ömer KÜÇÜKÖZCAN

Rahmi AKSU

Cankat DEVRİM

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Aslan Arı

İsmet BORAN

Ersin AŞAN

Yönetim Kurulu Yedek

Yasin KAPLAN

Selami GENEL

İbrahim ABAZE

Denetim Kurulu Yedek

Yahya GIŞ

Nizamettin KANDUR

 

14-22 Nisan arasında yapılacak olan 17. İzmir Kitap Fuarı'na KAF-DAV'da katılacaktır. Detaylı bilgi için:

 www.kafdavyayincilik.com

Dimak Gazetesi

14510 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: