Sonraki

Önceki

DR. MURAT PAPŞU İLE "ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ’NÜN TARİHSEL SÜRECİ VE BELİRLEYİCİ ETKENLER"


DR. MURAT PAPŞU İLE "ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ’NÜN TARİHSEL SÜRECİ VE BELİRLEYİCİ ETKENLER"

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen, dünya tarihinin en büyük ve en acı soykırım ve sürgünlerinden olan “Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 156. yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde Rus-Kafkas savaşları sonucunda Çarlık Rusya’sının Çerkeslere uyguladığı soykırım ve sürgünün tarihsel sürecini anlamak, yaşananlar hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak, soykırımın tanınması, tarihsel haksızlıkların giderilmesi ve Çerkesler için adaletin sağlanması gibi amaçlara bir nebze de olsa fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir dizi canlı yayın programı gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, yapacağımız canlı yayın programlarımızın ilki olan ve değerli akademisyenlerimizden Dr. Murat Papşu’nun konuk olacağı “Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün Tarihsel Süreci ve Belirleyici Etkenler” konulu programımız 13 Mayıs Çarşamba 21.00’de Youtube kanalımızdan gerçekleştirilecektir.

Toplumumuz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinizi düşünüyor ve canlı yayınımıza herkesin katılımını bekliyoruz.

DR. MURAT PAPŞU KİMDİR?

1967 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Değişik okullarda Rusça öğretmeni olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı ve “Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin Demografik Yapısı” başlıklı bir tez hazırladı. İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı doktora programında "19. Yüzyıl Rus Edebiyatında Kafkasya İmgesi" başlıklı tezini hazırladı.

‘Murat Papşu’ adıyla çevirmen, editör, danışman, araştırmacı-yazar olarak daha çok Kafkasya konusunda çalışmalar yaptı. Atlas, Alaşara, Kafkasya Gerçeği ve Nart dergilerinde yazıları ve çevirileri yayınlandı.

2011’den beri cerkesarastirmalari.com sitesi yöneticisi.

2015 yılından beri Kafkasya Çalışmaları – Sosyal Bilimler Dergisi (JOCAS) çıkarıyor.

2017 yılından beri İstanbul Okan Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Rusça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Bşk.

YAYINLAR

  ·Çerkes Adları Sözlüğü, Chiviyazıları Yay., İstanbul, 2002

  ·Çerkesler, Atlas Dergisi, Sayı 120, Mart 2003

  ·Abazalar, Atlas Dergisi, Sayı 132, Mart 2004

  ·Abhazya’daki Türkler, Atlas Dergisi, Sayı 133, Nisan 2004

  ·Osetya, Atlas Dergisi, Sayı 186, Eylül 2008

  ·Çerkes Dillerine Genel Bakış: Kafkasya ve Türkiye, Nart Dergisi, Sayı 35, Mart-Nisan 2003

  ·2004’te Alfabe Tartışması, Nart Dergisi, Sayı 38, Temmuz-Ağustos 2004

  ·Çerkes-Adığe Yazısının Tarihçesi, Nart Dergisi, Sayı 51, Eylül-Ekim 2006

  ÇEVİRİ KİTAPLAR

  ·Çerkesya Bağımsızlık Savaşı (1863-1864) (Последный год войны Черкесии за независимость (1863-1864), Москва, 1865), Arthur Fonvill, Nart Yayıncılık, İstanbul 1996. İkinci baskı Chiviyazıları, 2009.

  ·Çerkesya, Tarihi-Etnografik Makaleler (1857-1862-1866) (Черкесия, историко-этнографические статьи (1857-1862-1866)), Leonti Lyulye, Çiviyazıları, İstanbul, 1998. İkinci baskı 2009.

  ·Çerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgali (Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dönemi)( Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны, Maykop 1993), Semen Esadze, Kafkas Derneği, Ankara 1999.

  ·Vatanından Uzaklara Çerkesler.Editör. Çeviri ve telifmakaleler. Chiviyazıları, İstanbul, 2004.

  ·Hedefini Kendi Bulan Nart Tlepş’in Oku (Çerkes Nart Öyküleri) (Самоуправляемая стрела Нарта Тлепша), Asker Hadağatle, KAFDAV İktisadi İşletmesi, Ankara, 2005.

  ·KafkasyaKafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri (Краткий обзор горских племен на Кавказе), Dağlıların Kafkasya’dan Göçü (Выселение горцев с Кавказа) –Adolf Berje, Chiviyazıları, 2009, İstanbul .

  Editörlük / Redaktörlük

  ·Abhazya’nın Beyaz Kitabı, Belgeler-Materyaller-Tanıklıklar (1992-1993), Kafkas Derneği, Ankara, 2002.

  ·SSCB’de Sürgün Edilen Halklar, Seyit Tuğul, Chiviyazıları, İstanbul 2003.

  ·Vatanından Uzaklara Çerkesler.Çeviri ve telifMakaleler. Chiviyazıları, İstanbul, 2004.

  ·Abazaca-Türkçe Konuşma Kılavuzu & Küçük Sözlük, Gunda Ankuab, Chiviyazıları, İstanbul, 2007.

  ·Çerkeslerin Etnik Tarihi, Ruslan Betrozov, Çev. Orhan Uravelli, Kafdav, Ankara, 2009.

  ·Üşüyorum, Bekir Aşba, Chiviyazıları, İstanbul, 2010.

  Danışmanlık

  ·Kaf Dağı Düşü, Yönetmen: Sezgin Türk, Yapım yılı 2005.

  ·Küllerinden Doğmak, Yönetmen: Enis Rıza Sakızlı, Yapım yılı 2007.

  Seminer ve Konferanslar

  ·"Çerkezlerin Kaf Dağı Düşü Gerçekleşir mi?", Söyleşi , (Kafdağı Düşü belgeseli hk.), Belgesel Sinemacılar Birliği, Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul, 13 Nisan 2006.

  ·“Abhazya’nın Bağımsızlığı ve Kafkasya’nın Geleceği”, Uluslararası Konferans, Abhazya-Kuzey Kafkasya-Diyaspora İlişkileri, Moderatör, Abhazya’nın Dostları- İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Beşiktaş Belediyesi, Yer: Bilgi Ün. Dolapdere Kampüsü, İstanbul, 30-31 Mayıs 2009.

  ·“Kafkas Dilleri”, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü, Laz Kültür Derneği, Taksim Hill Otel, 21 Şubat 2010

  ·“Çerkesçe”, Dört Dil Dört Hane, Anadolu Dilleri Söyleşileri, Kitap Çevirmenleri Birliği (ÇEVBİR), Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstanbul, 6 Mart 2010.

  ·“Regional Economic Cooperation for Stability in the Caucasus”, with Erol Taymaz, International Seminar “Azerbaijan Republic, Previous Activities – Future Prospects”, Caucasus Studies Institute, Tehran University, Tahran, İran, 19.09.2010.

  ·“Anadolu’da Kafkas Göçmenlerinin Etnik Yapısı, Yerleşimi ve Nüfusu”, 1864 Kafkas Göçü – Savaş ve Sürgün, Uluslararası Sempozyum, Yıldız Teknik Üniversitesi, Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi, 6-7 Aralık 2010, İstanbul

  ·“Çerkesçe”, Bir Temel İnsan Hakkı Olarak Dil ve Sağlık, İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, 26.12.2010 Pazar, Sevinç Özgüner Salonu, Cağaloğlu, İstanbul.

954 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: